Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Základné údaje

Dodávateľ

PROFIspeed s.r.o. 

kpt. Jaroša 1295/53

927 01 Šaľa

IČO : 454 288 59
IČ DPH : SK2022981686

Dodávateľ je zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trnava Vložka číslo: 25177/T.

Dodávateľ je registrovaným platcom DPH. 

Dodávateľ sa formou internetového obchodu prezentuje portálom www.luigino.sk, pod ktorým ďalej vystupuje.

Objednávka

Každá objednávka na www.luigino.sk je považovaná za záväznú. Podaním objednávky kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami. Kúpna zmluva vzniká prebraním a uhradením objednaného tovaru.

Objednávku je možné zrealizovať zaregistrovaním sa ako nový zákazník v podsekcii Môj účet.  Po prijatí objednávky Vám bude automaticky odoslaný e-mail s potvrdením. V prípade, že v tomto potvrdení nájdete nejaké nezrovnalosti, prosím neodkladne nás kontaktujte. Pokiaľ Vám e-mail s potvrdením objednávky nepríde, objednávka nebola s najväčšou pravdepodobnosťou uložená.

Pri objednávke korčúl – kompletov pri ktorých je treba skĺbiť viacero atribútov podľa želania zákazníka tojesť: zvolená topánka, typ rámu, typ koliesok, typ ložísk doporučujeme priamu komunikáciu s predajcom prostredníctvom e-mailu info@luigino.sk. Zároveň Vám vieme odborne poradiť pri výbere Vašich korčúl nakoľko sa  súťažnému inline koruľovaniu venujeme viac ako 10 rokov.

Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky zo strany zákazníka je možné do 24 hodín od objednania tovaru, pokiaľ ešte nebol tovar expedovaný.

Zrušenie objednávky alebo jeho časti zo strany predajcu je možné. Zrušenie sa týka zvyčajne prípadov že: tovar sa už nevyrába alebo nedodáv, tovar je dlhodobo nedostupný alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V prípade, že tato situácia nastane, budeme Vás kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe.

Dodacie lehoty

  1. Predobjednávka – využívaná pri obchodných spoločnostiach. Dodávka je dohodnutá s objednávateľom zvyčajne 2-3 mesiace vpred.
  2. Väčšina tovaru sa nachádza priamo  skladom v Šali. K odoslaniu takého tovaru dochádza vždy od jedného do troch dní od prijatia objednávky.
  3. V prípade, že tovar nie je skladom, zabezpečujeme tovar priamo z výroby v USA kde dodacia lehota zvyčajne býva 2-3 týždne od objednania. V prípade, že výroba má meškanie pri danom produkte Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa o ďalšom postupe.

Cena

Všetky uvádzané ceny sú konečné vrátane DPH. Poštovné a balné sa účtuje podľa ceny objednávky.

Poštovné v rámci SR

ZDARMA

Platba za tovar

Tovar je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi:

1. Dobierka – za tovar zaplatíte pri prevzatí zásielky, priamo u Vás doma, alebo na pošte. 

2. Platba na účet – platba prebieha pred vybavením objednávky

3. V hotovosti - osobný odber

Vrátenie tovaru resp. Výmena

Výmena tovaru sa týka hlavne Inline topánok. Pri nevhodne zvolenej veľkosti topánok Vám bezodkladne tovar vymeníme za druhú vhodnú veľkosť. Výmena sa uskutoční po obdržaní pôvodne zasielaného tovaru a zároveň bude účtované poštovné vo výške 5,0 EUR

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) má zákazník právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník je povinný odoslať tovar, ktorý nejaví žiadne známky používania, musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom, spolu s originálom faktúry a listom o odstúpení od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako doporučenú zásielku. Zásielku odporúčame poistiť, predávajúci nenesie zodpovednosťza prípadné poškodenie alebo stratu tovaru alebo zásielky. Zásielka nesmie byť poslaná na dobierku. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie. Toto ustanovenie sa týka iba zaslaného tovaru, netýka sa tovaru, ktorý bol zakúpený osobným odberom.

Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky:

  1. tovar musí byť vrátený kompletný (vrátane príslušenstva, ...) v pôvodnom stave
  2. tovar nesmie byť akokoľvek poškodený, nesmie javiť známky opotrebenia a používania
  3. tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale
  4. k tovaru musí byť priložený doklad o kúpe (faktúra) – originál
  5. k tovaru musí byť priložený list o odstúpení od zmluvy

Tovar prosím zašlite poštou alebo kuriérom na adresu, alebo ho môžete doniesť osobne na adresu:

PROFIspeed s.r.o.

kpt. Jaroša 1295/53

92701 Šaľa

Zákazník je v prípade využitia svojho práva na vrátenie tovaru bez udania dôvodu povinný túto skutočnosť vopred oznámiť našej firme a ďalej postupovať nasledujúcim spôsobom:

  1. nepoužitý tovar v kompletnom a pôvodnom stave zaslať alebo osobne dopraviť na adresu firmy.
  2. po doručení a skontrolovaní tovaru je v prípade splnenia hore uvedených podmienok zákazníkovi do 15 dní vrátená kúpna cena tovaru poštovou poukážkou alebo prevodom na účet (prípadné bankové spojenie je nutné našej firme písomne oznámiť, najlepšie sprievodným listom priloženým k vrátenému tovaru.) V prípade nesplnenia podmienok je tovar bezodkladne odoslaný späť zákazníkovi za paušálny poplatok 10,0 EUR.

V súvislosti s nariadením Európskej komisie Vás chceme informovať o Vašich právach a nárokoch, ktoré si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešenia sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predajcu voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať na prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Riešenie sporov prostredníctvom alternatívneho riešenia šetrí peniaze, ale aj čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek otázok, resp. problémov nás kontaktujte na info@luigino.sk

Ochrana osobných údajov

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci i v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim a predávajúcim  a údaje budú následne vymazané. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.luigino.sk v časti môj účet.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.luigino.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Záručné podmienky

Záručná doba tovaru začína plynúť jeho prevzatím.

Na tovar zakúpený v našom internetovom obchode poskytujeme zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov. Pokiaľ je pri niektorých produktoch záručná doba dlhšia, je táto skutočnosť zreteľne uvedená.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru alebo jeho dielov, spôsobené jeho používaním. Kratšiu životnosť výrobkou v takomto prípade nie je možné považovať za vadu a nie je možné ju preto reklamovať. Vada vzniknutá neodbornou montážou nemôže byť uznaná.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteĺnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi firmou PROFIspeed s.r.o.  a zákazníkom. Právne vzťahy, ktoré sú založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmlivy, tj záväznou objednávkou a potvrdením objednávky,  ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Prípadne individuálne dohodnutými podmienkami.

PROFIspeed s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na stránke www.luigino.sk

Obchodné podmienky boli aktualizované 16.04.2018

Copyright © 2011 - 2017 PROFIspeed s.r.o. | All rights reserved. Created by: ADYLINE