Kontaktné informácie

Adresa:

PROFIspeed s.r.o.
Kpt. Jaroša 1295/53
92701 Šaľa
Slovenská republika

Telefón: +421 908 747 415
E-mail : info@luigino.sk

IČO : 454 288 59
IČ DPH : SK2022981686
Číslo účtu : 4010794332 / 7500
Banka : ČSOB a. s. pobočka Šaľa
IBAN : SK 07 7500 0000 0040 1079 4332
SWIFT : CEKOSKBX